(คลิป)ข่าวดี ครม.อนุมัติงบกลางช่วยเหลือเกษตรกร จ่ายเงินสูงสุดไร่ละ 2,160บาท#ธกส.เตรียมจ่ายเงินเกษตรกรชาวนา