(คลิป)หนุ่มวิศวะไฟฟ้า ใช้เวลาจากวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เปลี่ยนผืนนา เพื่อทำสิ่งนี้ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับคนในชุมชน ความคิดไม่ธรรมดา