หน้าแรก Uncategorized พม.เปิดช่องทางออนไลน์ ให้ผู้เดือดร้อนโควิด 19 ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ 3,000 บ. ดูวิธี และ ลงทะเบียนที่นี่

พม.เปิดช่องทางออนไลน์ ให้ผู้เดือดร้อนโควิด 19 ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ 3,000 บ. ดูวิธี และ ลงทะเบียนที่นี่

132
0

นายสุทธิ จันทรวงษ์ กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

เปิดโอกาส ให้ประชาชน ที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ไม่มีงานทำ มีหนี้สิน และประสบปัญหา ความเดือดร้อน สามารถ

ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว หรือ อีเซอร์วิส เพื่อให้ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน จากโควิด-19

 

 

เช่น รายได้ไม่เพียงพอ ต่อการดำรงชีพ ไม่มีงานทำ มีหนี้สิน หรือ ป่วยเป็นโรคร้ายแรง เป็นต้น ท่านสามารถ

สแกนคิวอาร์โค้ด หรือ ยื่นคำขอรับบริการ ในเว็บไซต์กรม พส.

 

 

นายสุทธิ ได้กล่าวเพิ่มอีกว่า จากนั้น กรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน ที่อยู่

พร้อมแนบไฟล์  เอกสาร เช่น บัตรประชาชน ฯลฯ ก่อนให้ระบุ สภาพความเดือดร้อน และ สิ่งที่อยาก ขอความช่วยเหลือ

เช่น ไม่มีงาน อยากให้ช่วย

 

 

จัดหาอาชีพให้ ไม่มีเงินทุน ประกอบอาชีพ หรืออยากกลับภูมิลำเนา แต่ไม่มีค่าเดินทาง หรือเป็นผู้ติดเชื้อเอดส์

ต้องการถุงยังชีพ ฯลฯ แล้วให้กดส่ง

 

ขั้นตอนการรับ และ ตรวจเคส โดยเจ้าหน้าที่ พส.จะตรวจสอบ ข้อมูลเบื้องต้น ด้วยการโทรกลับไป สอบถามสภาพปัญหา

และ ความต้องการในเบื้องต้น แล้วนัดวันที่ผู้ร้องสะดวก เพื่อส่งนักสังคมสงเคราะห์ ลงเยี่ยมบ้าน แต่อย่างช่วงนี้ ที่โควิด-19

ระบาดหนัก จะใช้วิธีให้อาสาสมัคร พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้ว ให้เข้าไป

เยี่ยมบ้านแทน และ แจ้งข้อมูลมาให้ นักสังคมสงเคราะห์อีกที เมื่อใส่ข้อมูล การเยี่ยมบ้านเข้ามา ในระบบ จากนั้น

จะพิจารณาว่า ผู้ร้องมีคุณสมบัติที่จะได้รับเงิน 3,000 บาท หรือไม่ ซึ่งเป็นเงินสงเคราะห์ ผู้มีรายได้น้อย ที่ให้ครั้งละไม่เกิน

3,000 บาท ได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีหรือไม่

 

ส่วนในกรณี ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อยู่แล้ว จะใช้สิทธิขอเงิน 3,000 บาทได้หรือไม่นั้น ด้านนายสุทธิกล่าวว่า

หากตรวจสอบแล้ว ว่าเป็นผู้เดือดร้อน และยากจนจริง สามารถรับเงิน ในส่วนนี้ได้เช่นกัน  แต่สำหรับคนที่ไม่ได้

เราจะแจ้ง ตอนลงเยี่ยมบ้านเลยว่า ไม่ได้เพราะอะไร

 

ขั้นตอน การยื่นคำขอรับบริการ มีดังนี้

 

 

-สแกน QR Code หรือ “ยื่นคำขอรับบริการ”ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ ลงทะเบียน

-กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

-ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร (เช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัญหา)

-ตรวจสอบความถูกต้อง และ”กดบันทึกข้อมูล”

 

ขั้นตอน การตรวจสอบ หรือ ติดตามสถานะการรับเงินอุดหนุน มีดังนี้

 

 

– เลือกเมนู “ยื่นคำขอรับบริการ”ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ สแกน QR Code

-กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ

– กรอกวันเดือนปีเกิดของผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ เช่น 21/10/2550 (กรณีที่มีแต่ปีเกิดให้ใส่ 01/01/ปีเกิด)

-กดตรวจสอบสถานะ

 

ประชาชน ผู้ประสบความเดือดร้อน สามารถเข้าไปกรอกข้อมูล เพื่อ “ยื่นคำขอรับบริการ” ด้วยการ สแกน QR Code หรือ คลิกที่นี่

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่