หน้าแรก news โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็น สว. หลังคนเดิมพ้นตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็น สว. หลังคนเดิมพ้นตำแหน่ง

336
0

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็น สว. หลังคนเดิมพ้นตำแหน่ง

 

วันที่ 19 ธ.ค. 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

 

 

 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. 2562 เนื่องด้วย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และพลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ได้พ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสภาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้

 

1. พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
2. พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก
3. พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ
4. พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ
5. พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

อ่านฉบับเต็มที่นี่ 15440.pdf (soc.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่