หน้าแรก Uncategorized งดเก็บค่าไฟ 6 เดือน

งดเก็บค่าไฟ 6 เดือน

107
0

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาค ม 64 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศขย ายเวลายกเว้นค่าไฟ

โดยได้เผยว่า ประกาศการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขยายระยะเวลา ยกเว้นการเรียกเก็บ

ค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ

ตั้งแต่ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม ธันวาคม 2564 ตามที่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค มีประกาศ

เรื่องยกเว้น การเรียกเก็บอัตรา ค่าไฟฟ้าขั้นต่ำ ตั้งแต่ ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 บัดนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

และคณะกรรมการ กำกับกิจการ พลังงาน ได้มีประกาศ ให้ขยาย ระยะเวลา ยกเว้นการเรียกก็บ

อัตรา ค่าไฟฟ้าขั้นต่ำ (Minimum Charge) จากกำหนดเดิม ออก ไปอีก 6 เดือน คือ ตั้งแต่

ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรี

และประกาศ คณะกรรมการ กำกับกิจการ พลังงานดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จึงขยายระยะเวลา ยกเว้นการเรียกเก็บ ค่าไฟฟ้า อัตราชั้นต่ำร้อยละ 70 ของค่า

ความต้องการ พลังไฟฟ้าสูงสุด ในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา สิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน

กับผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่

ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง  ประเกทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร(อัตรา TOU)

และประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร (อัตร า TOU)

ตั้งแต่ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม -ธันวาคม 2564 โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทดังกล่าว

จ่ายค่ความต้องการ พลังไฟฟ้า (Demnand Charge)ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง ประกาศ ณ

วันที่ 22 กรกฎาค ม 2564   (นายสมพงษ์ ปรีเปรม) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

ขอบคุณข้อมูล siamtoday

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่