(คลิป)เปิดรายละเอียด ยกระดับบัตรคนจน-กลุ่มเปราะบาง ต่อเนื่อง เตรียมเพิ่มเบี้ยผู้พิการ สูงสุด 2270 บาท/ด. #เด็ก ผู้สูงอายุ